Pages

Monday, July 23, 2012

แพรวพราว ระยิบระยับ ประดับป่าดิบชื้น

กล้วยไม้ป่านับวันจะสุญพันธ์สิ้นไปจากป่าที่เกิดมาตามธรรมชาติ ด้วยน้ำมือมนุษย์ ขอเชิญนักอนุรักษ์กล้วยไม้ป่า ช่วยกันคงสภาพธรรมชาติไว้เพื่อการศึกษาต่อไป  

                                  แพรวพราว  ระยิบระยับ ประดับป่า ควรค่าแก่การอนุรักษ์0 comments:

Post a Comment