Pages

Monday, July 23, 2012

เที่ยวชม กล้วยไม้ป่าช้างกระ | ช้างกระ เยอะสุดๆ !!!


มีกล้วยไม้ป่าช้างกระจำนวนมาก ขึ้นอยู่ตามต้นไม้ในวัดป่ามัญจาคีรี
ภาพต่างๆเหล่านี้ คงพอจะยืนยันความมากมาย ของกล้วยไม้ป่าช้างกระได้นะครับ

0 comments:

Post a Comment