Pages

Monday, September 3, 2012

กล้วยไม้ สกุลเข็ม (Ascocentrum)

สกุลเข็ม (Ascocentrum)


Ascocentrum กล้วยไม้สกุลเข็มมีดอกขนาดเล็ก แต่มีสีสวยสะดุดตา ช่อดอกตั้งตรง มีดอกขึ้นติดโดยรอบเป็นรูปทรงกระบอก กลีบดอกชั้นนอกและชั้นในมี
รูปร่างคล้ายกัน ปากติดอยู่ที่ส่วนโคนของเส้าเกสร หูกระเป๋า มีขนาดเล็กและตั้ง และมีปลายแหลมหรือมน แผ่นปากยางกว่าหู ปลายปากมนเป็นรูปคล้ายลิ้น ชี้ไปข้างหน้าหรือชี้ลงข้างล่าง ปากมีเดือยเป็นถุงยาว โคนเดือยคอดปลายขยาย
ใหญ่ แต่ความยาวของเดือยสั้นกว่าความยาวของก้านดอก เส้าเกสรไม่มีฐาน กล้วยไม้สกุลเข็มกระจายพันธุ์อยู่ในทวีปเอเซีย ตั้งแต่อินเดีย ศรีลังกา พม่า ไทย ไปจนถึงอินโดนีเซีย ในประเทศไทยพบ 3 ชนิด คือ1. เข็มแดง (Ascocentrum curvifolium) ดอกมีสีแดงไปจนถึงสีแดงอมส้ม
2. เข็มแสด (Ascocentrum miniatum) มีสีเหลืองสดไปจนถึงสีเหลืองอมส้ม
3. เข็มม่วง (Ascocentrum ampullaceum) มีสีม่วงอ่อนไปถึงม่วงเข้ม
Ascocentrum miniatum Ascocentrum miniatum Ascocentrum miniatum


เข็มแสด Ascocentrum miniatum


Ascocentrum curvifolium            Ascocentrum curvifolium
(Photo ref. from Internet)

เข็มแดง Ascocentrum curvifolium

Ascocentrum ampullaceum
   

เข็มม่วง Ascocentrum ampullaceum


Ascocentrum ampullaceum var alba
เข็มม่วงเผือก Ascocentrum ampullaceum var alba
(Photo ref. from Internet)
         

        กล้วยไม้ลูกผสมของสกุลเข็มที่ผสมในสกุลเข็มด้วยกัน ได้แก่ เข็มสาคริกโกลด์ (Ascocentrum Sagarik Gold) เป็นลูกผสมระหว่างเข็มแดงกับเข็มแสด และ เข็มโมนาเชิร์ช (Ascocentrum Mona Church) เป็นลูกผสมระหว่างเข็มม่วงกับเข็มแสด เป็นต้น นอกจากนี้กล้วยไม้สกุลเข็มยังสามารถ
นำไปผสมกับกล้วยไม้สกุลอื่นๆ ได้อีกหลายสกุล ตัวอย่างเช่น
1. ผสมกับสกุลช้าง ได้เป็นสกุล รินโคเซนตรัม (Rhynchocentrum) เช่น
- Rhynchocentrum Sagarik เกิดจากการผสมของเข็มแดง กับเขาแกะ
- Rhynchocentrum Lilac Blossom เกิดจากการผสมของเข็มม่วง กับเขาแกะ

2. ผสมกับสกุลรีแนนเธอรา ได้สกุล รีแนนเซนตรัม (Renancentrum) เช่น
- Renancentrum Stella เกิดจากการผสมของเข็มแดง กับสตอริไอ
- Renancentrum Little Red เกิดจากการผสมของเข็มแดง กับอิมชูทเทียนา

3. ผสมกับสกุลกุหลาบ ได้สกุล แอริโดเซนตรัม (Aeridocentrum) เช่น
- Aeridocentrum Luke Nok เกิดจากการผสมของเข็มแดง กับกุหลาบอินทจักร
- Aeridocentrum Champatong เกิดจากการผสมของเข็มแสด กับกุหลาบกระเป๋าเปิด

4. ผสมกับสกุลแมลงปอ ได้สกุล แอสโคแรคนิค (Ascorachnis) เช่น
- Ascorachnis George Neo เกิดจากการผสมของเข็มแสด กับอิชเบล

5. ผสมกับสกุลแวนด้า ได้สกุล แอสโคเซนด้า (Ascocenda) เช่น
- Ascocenda Baby Blue เกิดจากการผสมของเข็มม่วง กับฟ้ามุ่ยน้อย
- Ascocenda Violet Dot เกิดจากการผสมของเข็มแดง กับฟ้ามุ่ยน้อย
- Ascocenda Little Leo เกิดจากการผสมของเข็มแสด กับฟ้ามุ่ยน้อย
- Ascocenda Meda Arnold เกิดจากการผสมของเข็มแดง กับรอธไชล์เดียนา
- Ascocenda Yip Sum Wah เกิดจากการผสมของเข็มแดง กับพูคีลี
- Ascocenda Sagarik เกิดจากการผสมของเข็มแสด กับแซนเดอเรียนา

   Ascocenda Aroonsri Beauty
Ascocenda Aroonsri Beauty
(Photo ref. from Internet)
Ascocenda Fuchs Ruby
Ascocenda Fuchs Ruby
(Photo ref. from Internet)
Ascocenda Varot Gold
Ascocenda Varot Gold
(Photo ref. from Internet)
Ascocenda Ratchaburi Beauty
Ascocenda Ratchaburi Beauty
(Photo ref. from Internet)
Ascocenda Vaewravee Gold
Ascocenda Vaewravee Gold
(Photo ref. from Internet) 

           การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลเข็มและสกุลแอสโคเซนด้า โดยทั่วไปแล้ววิธีการปลูกเหมือนกับการปลูกเลี้ยงแวนด้าใบแบน ทั้งเครื่องปลูก ภาชนะที่ใส่ น้ำ ปุ๋ย อุณหภูมิและความชื้น สำหรับการเลี้ยงแอสโคเซนด้านั้นง่ายกว่าแวนด้าและออกดอกเร็วกว่า ซึ่งก็มีเทคนิคเล็กน้อยให้ออกดอกง่ายคือ ถ้าต้นไหนมีเลือดเข็มมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หากให้แสงมากขึ้นกว่าแวนด้าร้อยละ 20 ก็จะช่วยให้ออกดอกมากขึ้น เช่น ถ้าแวนด้าพลางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ ก็อาจพรางแสงเหลือเพียง 40 เปอร์เซ็นต์


Ascocentrum ampullaceum Ascocentrum ampullaceum

0 comments:

Post a Comment