Pages

Monday, September 3, 2012

กล้วยไม้สกุลสิงโต (Bulbophyllum)

สกุลสิงโต (Bulbophyllum)

   

Bulbophyllum longissimum
สิงโตเครายาว
Bulbophyllum longissimum
(Photo ref. from Internet)
      กล้วยไม้สกุลบัลโบฟิลลัมหรือในภาษาไทยเรียกอีกอย่างว่าสิงโตหรือสิงโตกลอกตา หรืออาจใช้คำว่าสิงโตนำหน้าคำอื่นๆ ซึ่งเรียกตามลักษณะของดอกหรือช่อดอก เช่น สิงโตรวงข้าว สิงโตก้ามปูแดง สิงโตโคมไฟ เป็นต้น กล้วยไม้สกุล Bulbophyllum ตั้งชื่อสกุลโดย Aubert du Petit Thouars ในปี 1822  

      ชื่อสกุล Bulbophyllum มาจากภาษาลาตินคือ bulbus แปลว่า หัว และคำว่า phyllon ซึ่งแปลว่าใบ รวมความแล้วหมายถึง พืชที่มีใบติดอยู่ด้านบนของหัว กล้วยไม้สกุลนี้ในธรรมชาติค้นพบแล้วกว่า 2,000 ชนิด และยังมีอีกหลายชนิดที่ยังไม่สามารถจำแนกชื่อวิทยาศาสตร์ได้ชัดเจน กระจายพันธุ์อยู่ในป่าของทวีปแอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย และอเมริกา พบในประเทศไทยแล้วกว่า 140 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้ประเภทอิงอาศัย (Epiphytic orchid) บางชนิดก็พบขึ้นตามก้อนหินที่มีซากอินทรีย์วัตถุทับถมอยู่ (Lithophytic orchid)  

Bulbophyllum blepharites
สิงโตสมอหิน Bulbophyllum blepharites(Photo from member by addy)
  Bulbophyllum crassipes
สิงโตรวงข้าว Bulbophyllum crassipes
 
 

      ลักษณะของกล้วยไม้ในสกุลนี้ต้นจะค่อนข้างเล็ก เจริญเติบโตแบบแตกกอ มีเหง้า (rhizome) ทอดไปตามพื้นเพื่อยึดเกาะ ส่วนหัวหรือลำลูกกล้วยเจริญอยู่บนเหง้า ในหัวหนึ่งจะมี 1-2 ใบ มีทั้งชนิดที่ทิ้งใบและชนิดที่ใบมีอายุยืนนาน ช่อดอกจะเกิดจากเหง้าหรือโคนของหัว ช่อดอกอาจมีดอกเดียวหรือหลายดอก ลักษณะของกลีบเลี้ยงคู่ข้างมีขอบกลีบแยกหรือแนบชิดกัน และมีขนาดยาวหรือใหญ่กว่ากลีบดอก กลีบปากยึดติดกับปลายฐานของเส้าเกสร ทำให้กลีบปากเคลื่อนไหวได้ มีอับเรณู 2 คู่ เส้าเกสรสั้น  

     กล้วยไม้อีกสกุลหนึ่งคือ Cirrhopetalum ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสกุล Bulbophyllum ในบางตำราก็แยกออกไปจากสกุล Bulbophyllum เนื่องจากลักษณะพิเศษของสกุล Cirrhopetalum คือ กลีบเลี้ยงคู่ข้างบิดตัวจนขอบนอกของกลีบมาเชื่อมติดกันและดอกในช่อก็เกิดที่ปลายก้ายช่อ เรียงตัวกันคล้ายใบพัดหรือวงกลม เช่น สิงโตร่ม (Cirrhopetalum auratum), สิงโตพัดแดง (Cirrhopetalum lepidum) เป็นต้น ทำให้กล้วยไม้ในกลุ่มนี้อาจเห็นชื่อสกุลพ้องกันได้

     
Cirrhopetalum curtisii
สิงโตร่มแดง Cirrhopetalum curtisii
Cirrhopetalum auratum
สิงโตร่ม Cirrhopetalum auratum
 
   

0 comments:

Post a Comment