Pages

Monday, September 3, 2012

กล้วยไม้ป่าช้าง (Rhynchostylis)

ช้าง (Rhynchostylis)  / กล้วย ไม้สกุลช้างที่พบตามธรรมชาติเพียง 4 ชนิด คือ ช้าง (Rhynchostylis gigantea) ไอยเรศหรือพวงมาลัย (Rhynchostylis retusa) เขาแกะ (Rhynchostylis coelestis) และช้างฟิลิปปินส์ (Rhynchostylis violacea) สำหรับ 3 ชนิดแรกมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง ส่วนช้างฟิลิปปินส์มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์

ช้างป่า (Rhynchostylis gigantea)
 

 

ช้างป่า...ช้างกระ-ช้างเผือก-ช้างแดง... ตามลำดับจากซ้ายไปขวา...ที่บ้านช้างป่ามีแต่ช้างกระ!
ช้างลูกผสม....ช้างกระ / ช้างพลาย / ช้างเผือก

0 comments:

Post a Comment