Pages

Monday, September 3, 2012

กล้วยไม้สกุลแวนดอปซิส (Vandopsis)


สกุลแวนดอปซิส (Vandopsis)


กล้วยไม้ในสกุลแวนดอปซิสเจริญทางยอด มีรูปทรงค่อนข้างสั้น มีข้อถี่ ใบแบนกว้างและอวบน้ำ เรียงตัวสลับซ้ายขวา

Vandopsis giganteaซ้อนกัน ช่อดอกสั้น ไม่แตกแขนง ช่อดอกตั้งหรือโค้งเล็กน้อย ดอกมีขนาดใหญ่ กลีบดอกหนาค่อนข้างแข็ง กลีบดอกทั้งชั้นนอกและชั้นในมีขนาดและรูปร่างคล้ายคลึงกัน เส้าเกสรสั้น มีเรณู 4 ก้อน

Vandopsis gigantea
 

  พญาฉัตรทันต์ (Vandopsis gigantea)  

  แวนดอปซิสพบในป่าธรรมชาติแล้ว กว่า 8 ชนิด กระจายพันธุ์อยู่ตั้งแต่จีนตอนใต้ พม่า ไทย ลงไปถึงมาเลเซีย กล้วยไม้สกุลนี้  

ที่น่าสนใจ ได้แก่ แวนดอปซิส ไจแกนเตีย (Vdps. gigantea) หรือพญาฉัตรทันต์ และแวนดอปซิส พาริชิไอ* (Vdps. parishii) หรือลิ้นกระบือ เอื้องนางรุ้ง เอื้องปากเป็ด กุหลาบนางรอง แต่นิยมเรียก ลิ้นกระบือ และอีกชนิดคือแวนดอปซิส ลิสโซคิลอยดิส (Vdps. lissochiloides) หรือ เขาพระวิหาร (เรียกตามแหล่งที่พบ)  

 
Vandopsis lissochiloides
Vdps. lissochiloides
(Photo ref. from Internet)
Vandopsis lissochiloides
Vdps. lissochiloides
(Photo ref. from Internet)


 

  ลูกผสมของกล้วยไม้สกุลแวนดอปซิส เช่น
- ออปซิสไตลิส ลานนาไทย (Opsistylis Lanna Thai) เป็นลูกผสมระหว่าง ลิ้นกระบือ กับช้าง
- รีแนนอปซิส ลีนาโรเวิลด์ (Renanopsis Lena Rowold) เป็นลูกผสมระหว่างเขาพระวิหาร กับรีแนนเธอรา สตอริไอ
 


วิธีการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลนี้จะดูขนาดของต้นกล้วยไม้เป็นหลัก คือ ถ้าเป็นพวกต้นเล็กๆ จะใส่กระเช้าเหมือนกับพวก

แวนด้าใบแบน ส่วนพญาฉัตรทันต์กับเขาพระวิหาร จะมีต้นและใบใหญ่โต นิยมปลูกใส่กระถางดินเผาตั้งโต๊ะ เหมือนแวนด้าใบร่อง

0 comments:

Post a Comment