Pages

Tuesday, November 27, 2012

การปลูกและดูแลกล้วยไม้สกุลแวนด้า สกุลช้าง สกุลเข็ม สกุลกุหลาบ สกุลอะแรคนีส สกุลแรแนนเทอร่า

การปลูกและดูแลกล้วยไม้สกุลแวนด้า สกุลช้าง สกุลเข็ม สกุลกุหลาบ สกุลอะแรคนีส สกุลแรแนนเทอร่า


กล้วยไม้ ไม้ ดอกที่สวยงาม ออกดอกอยู่ได้นาน ทนทานไม่เหี่ยวและร่วงโรยง่าย มีดอกหลากหลายสีให้เลือกตามชอบใจ การดูแลร้กษาก็ไม่ยากอย่างที่คิด ถ้าเข้าใจการดูแลที่ถูกต้อง กล้วยไม้ต้องการความชื้นที่เหมาะสม ถ้ามากเกินไปอาจเกิดการเน่าเสียได้ น้ำที่ใช้รดกล้วยไม้ถ้าเป็นน้ำฝนได้จะดีมากหรือใช้น้ำฝนฉีดพ่นเป็นฝอยละออง ด้วยยิ่งดี กล้วยไม้ต้องการการระบายอากาศที่ดี แต่ไม่ชอบลมเย็นๆมากระทบ หรือถ้าถูกแดดร้อนๆเป็นเวลานานก็อาจเหี่ยวและตายได้ กล้วยไม้ที่สมบูรณ์จะสังเกตุได้ว่าที่ปลายรากจะมีสีขาวหรือสีเขียว ไม่ควรใช้ดินปลูกต้นไม้ หรือปลูกกล้วยไม้ลงดิน เพราะโดยธรรมชาติของกล้วยไม้จะเจริญเติบโตบนต้นไม้อื่นหรือเกาะตามกิ่งไม้ผุ และรากเป็นรากอากาศโดยส่วนมาก ข้อควรระวังไม่ควรใส่ปุ๋ยมากเกินไปจะทำให้กล้วยไม้ตายเพราะปุ๋ยได้

     การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้โมโพเดียล(สกุลช้าง,แวนด้า,กุหลาบ ฯ)
กล้วยไม้ประเภทโมโนโพเดียล ได้แก่ กล้วยไม้สกุลแวนด้า สกุลช้าง สกุลเข็ม สกุลกุหลาบ สกุลอะแรคนีส สกุลแรแนนเทอร่า เป็นต้น

กล้วย ไม้เหล่านี้มีการเจริฐเติบโตขึ้นทางส่วนยอดเรื่อยๆ เมื่อลำต้นเจริญเต็มที่หรือยอดถูกตัด มักจะแตกแขนงออกทางด้านข้างของลำต้น ลำต้นใหญ่ แข็งแรง ใบหุ้มลำต้นมักหนาหรือยาว รากเป็นพวกรากอากาศ มีรากใหญ่ มักพุ่งออกนอกภาชนะที่ปลูก รากยาเกะกะอยู่ในอากาศ การปลูกกล้วยไม้ประเภทโมโนโพเดียล
 วิธีการปลูกกล้วยไม้ประเภทโมโนโพเดียล : มีดังนี้

 1. การขยายพันธุ์กล้วยไม้ประเภทนี้ทำการขยายพันธุ์ได้ 2 วิธี วิธีแรก ได้แก่ การเพาะเมล็ด เมื่อเจริญเป็นลำต้นแล้วจึงนำไปปลูกในกระถางเดี่ยวหรือกระถางหมู่ จนกระทั่งโตเต็มที่แล้วจึงย้ายปลูกลงในกระถางใหญ่ หรือในกระเช้าไม้สักต่อไป วิธีที่สอง ได้แก่ การขยายพันธุ์โดยการตัดยอดหรือแขนงไปปลูก
 2. ภาชนะที่ใช้ปลูก ที่นิยมใช้กันมีทั่วไป ได้แก่ กระถางทรงเตี้ย กระถางทรงสูง และ กระเช้าไม้สัก
 กระถางทรงเตี้ยใช้ปลูกกล้วยไม้สกุลแวนด้า สกุลเข็ม สกุลกุหลาบ สกุลช้าง
 การปลูกด้วย กระเช้าไม้สักกล้วยไม้จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าการปลูกด้วยกระถางทรงเตี้ย
 กระถางทรงสูงใช้ปลูกกล้วยไม้สกุลอะแรคนีส สกุลเนแนนเทอร่า แวนด้าใบร่อง เช่น ที.เอ็ม.เอ.
 3. เครื่อง ปลูกที่นิยมปลูกกันยู่ในขณะนี้ ได้แก่ ถ่านผสมอิฐหรือกกระถางแตก ตอนบนคลุมด้วยออสมันด้าหรือกระเช้าสีดา เพื่อช่วยเก็บความชื้น หรือจะปลูกด้วยถ่านหรือเศษไม้สักตัดท่อน ๆ อย่างเดียวก็ได้

 4. วิธีการปลูก
 กล้วยไม้เล็ก:ใช้ ปลูกในกระถางเดี่ยวอัดออสมันด้า เมื่อลูกไม้โตแล้วจึงเปลี่ยนเครื่องปลูก โดยปลูกงกระถางทรงเตี้ยขนาดเล็ก เครื่องปลูกที่ใช้ถ่านก้อนเล็กๆ นั้น เมื่อกล้วยไม้เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว ค่อยเปลี่ยนกระถางให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยการซ้อนกระถางเดิมลงไปในกระถางใบใหญ่ กระถางปลูกกล้วยไม้นี้ จะวางบนโต๊ะหรือแขวนด้วยลวดก็ได้ กล้วยไม้ที่แยกจากกระถางเดี่ยว ถ้าไม่ปลูกลงในกระถาง จะปลูกลงในกระเช้าไม้สักก็ทำได้เช่นกัน จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนขนาดของแระเช้าเมื่อกล้วยไม้เติบโตเต็มที่แล้ว

 ถ้าเป็นกล้วยไม้ตัดยอดมา ปลูก:ต้องเลือกภาชนะให้พอเหมาะกับต้น จะเป็นกระเช้าไม้สักหรือกระถางทรงเตี้ยก็ได้ ส่วนเครื่องปลูกนั้นให้ใช้เครื่องปลูกดังที่กล่าวมาแล้ว เมื่อกล้วยไม้ออกราก และรากเริ่มเกาะภาชนะปลูก เครื่องปลูกก็ไม่ค่อยมีความจำเป็นแล้วในตอนนี้ เพราะรากกล้วยไม้จะออกไปอยู่นอกภาชนะปลูกหมด โดยเฉพาะแวนด้าใบนั้นแทบจะไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปลูกเลย ก็สามารถเจริญงอกงามได้
 กล้วยไม้สกุลอะแรคนีส:สกุล เรแนนเทอร่า แวนด้าใบร่อง มักปลูกลงในกระถางทรงสูงที่เจาะรูไว้ทั่ว เครื่องปลูกที่ใช้ก็จะใช้ถ่านผสมกับกาบมะพร้าว หรือจะใช้ถ่านอย่างเดียวก็ได้ เมื่อปลูกเสร็จแล้วให้ตั้งเลี้ยงไว้บนโต๊ะจะดีกว่าการแขวน 
เอกสารอ้างอิง
http://www.rakbankerd.com/agriculture/open.php?id=559&s=tblplant

0 comments:

Post a Comment